Kompetenskrav för arbete på väg

Trafikverket har tidigare ställt särskilda utbildningskrav på personal som utför all slags vägarbete som upphandlas. Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML, ansvarar arbetsgivaren för att personalen har erforderlig kompetens för det arbete som han eller hon ska utföra. Trafikverkets utbildningskrav ersätts därför med kompetenskrav för allt arbete på väg som Trafikverket upphandlar.

Grundkompetens för alla som utför väg eller ledningsarbete. Nivå 1 utgörs av en obligatorisk utbildning. Kursen avslutas med ett kunskapstest som ska genomföras med godkänt resultat.

Utbildningen repeteras inom 15 månader.

Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Nivå 2 är en lärarledd utbildning. Förhandskrav är att man ska ha kompetens enligt Nivå 1. Kursen avslutas med ett kunskapstest som ska genomföras med godkänt resultat.

  • Personlig skyddsutrustning
  • Definition på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
  • Trafikantbeteende
  • Hastigheter och krockvåld
  • Information om AML och dess föreskrifter
  • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet
  • Arbetsgivarens roll i objektet

Arbete på väg

Kurstid: 8 tim

Kursen är även ett förkunskapskrav för Nivå 3.

Utbildningen repeteras inom 60 månader.

Arbete på väg

Avser kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade
vägmärken och skyddsanordningar. Nivå 3 ska efter godkänt kunskapstest
ge behörighet för utmärkning av en fast arbetsplats samt att vara
gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.
Kurstid 16 tim
Utbildningen repeteras inom 60 månader.

Avser de som ska arbeta som vakt och förare av lotsbil
Kurstid 8 tim
Utbildningen repeteras inom 60 månader.

DSC_0002 DSC_0006