För att kunna arbeta som hjullastarförare krävs att du har någon form av körkort, dock lägst traktorkörkort. Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper. För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet
Grävmaskin
Anläggning

Vill du arbeta med grävmaskin kan du komma i kontakt med runtomsvängande maskiner som antingen är band- eller hjulburna. En annan vanligt förekommande maskin är grävlastaren eller traktorgrävaren som den också kallas. Den är utrustad med grävaggregat bak på maskinen och har en lastare monterad. För att köra en grävlastare krävs i de flesta fall minst B-körkort.

Utbildningens längd varierar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Länkar

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

 

DSC_0014