Företaget har egna certifierade utbildare. Målet skall nås genom att: – utarbeta riktlinjer och utbildningsprogram för optimalt omhändertagande vid hjärtstopp. – sprida kunskaper om hjärt-lungräddning i samhället.

Utbildningen följer direktiven från HLR-rådets utbildningsregister

D-HLR

Målet är att lära ut tekniken för att rädda liv till allmänheten.
Grundutbildningen innehåller undersökning, larmsamtal, bröstkompressioner, mun-till-mun-andning, 30:2, stabilt sidoläge samt hur man använder en halvautomatisk hjärtstartare (offentligt placerade).

Luftvägsstopp

Målet är att lära ut tekniken för att åtgärda ett luftvägsstopp såväl om personen är vid medvetande eller om personen är medvetslös. Utbildningen kan användas fristående eller kopplas ihop med något av övriga utbildningsprogram.
I grundutbildningen visas filmen om luftvägsstopp i två delar, vidare tränas totalt blockerad luftväg med ryggslag, bukstötar samt vid medvetslöshet start av HLR.

Har du funderingar på att köpa en hjärtstartare, hör av dig vi kan hjälpa dig.

Välkommen med förfrågningar!

DSC_1036