Denna sida är det tänkt att du på ett enkelt sätt ska kunna hitta lagtext, blanketter som kan behövas av buss och lastbilschaufförer oavsett om man kör nationell eller internationell trafik.

Här nedan följer länkar till Kör & Vilotider.

Kör & Vilotid. Europaparlamentets och rådets förordning 561/2006

En förklaring av förordning (EG) nr 561/2006 för att bidra till en harmoniserad tillämpning vid vägkontroller

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3821/85 Bilaga 1B

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

En förklaring av förordning (EG) nr 561/2006 för att bidra till en harmoniserad tillämpning vid vägkontroller

AETR

EG Domar

OBS!! Senaste Broschyr KVT (lathund)

Yrkesförarkompetens (broschyr)

Broschyr Vägarbetstidslagen

Intyg om aktiviteter som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 eller europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter

Kör du buss eller lastbil utomlands rekommenderar vi att du ser till att medföra det intyg som anges i Kör- och vilotidsförordningens vägledning 5.

Detta trots att det enligt EU:s nya förordning nr 165/2014 artikel 34.3 b anges att intyget inte längre behövs.