KVT

Den rådande flyktingsituationen och Sveriges utökade gränskontroller innebär att framkomligheten vid landsgränsen kan vara begränsad. Yrkesförare på väg som i samband med gränspassage hindras eller fördröjs med anledning av detta och som också omfattas av kör- och vilotidsreglerna, kan då göra mindre avvikelser från regelverket för att tillgodose personers eller lastens säkerhet.

De förare som behöver avvika från regelverket ska noggrant dokumentera anledningen till avvikelsen på ett diagramblad, utskrift från färdskrivaren eller på annat papper. Dokumentationen ska sparas tillsammans med andra uppgifter från färdskrivaren i minst ett år.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006, artikel 12 anger följande:

”Om det är förenligt med trafiksäkerheten och det behövs för att fordonet skall nå fram till en lämplig plats att stanna på, får föraren avvika från artiklarna 6 till 9 i den utsträckning som krävs för att tillgodose personers, fordonets och lastens säkerhet. Föraren skall ange skälen för en sådan avvikelse för hand på ett färdskrivardiagramblad eller på en utskrift från färdskrivaren eller i sin tjänstgöringslista senast då han når fram till en lämplig plats att stanna på.”

Transportstyrelsen