Transportstyrelsen lanserar en ny E-tjänst, ”Lastbilskalkylatorn”. Tjänsten är ett hjälpmedel främst för yrkesförare som kör tunga fordon.

Transportstyrelsen har tagit fram tekniska krav för nya tyngre fordon över 64 ton i syfte att behålla en hög trafiksäkerhet på vägarna. Lastbilskalkylatorn är ett stödverktyg för förare att kontrollera att dessa krav uppfylls.

Lastbilskalkylatorn beräknar stabilitet och backtagningsförmåga för fordonskombinationer med bruttovikter över 64 ton. E-tjänsten erbjuder även stöd för att beräkna nödvändiga prestandavärden för kopplingsanordningarna för dessa fordon.

E-tjänsten fungerar så att man börjar med att ange registreringsnummer för de fordon som man tänker koppla ihop. Därefter anger man aktuella axelbelastningar och lasthöjder. Beräkningen sker automatiskt.

Även förare till utlandsregistrerade fordon kan använda e-tjänsten. Men då krävs att man manuellt för in alla uppgifter om fordonet.

Tjänsten är gratis.

Länk till E-tjänsten

Nya regler banar väg för 74 ton