B.1 EU-Direktiv Yrkeskompetens

EU-Direktivet 2003/59 styr vad som skall gälla. Varje land kan inom vissa ramar bestämma när allt skall vara genomfört. I Sverige gäller att det som bestämts i Direktivet för persontransporter gäller från och med 10 sept 2008 och vad det gäller godstransporter från och med 10 sept 2009.

Länk till Rådets Direktiv 2003/59/EG, om grundläggande kompetens samt fortbildning.